O stranici

Nova Zora je Web portal vezan za geopolitiku. Nova Zora svojim čitaocima predstavlja tačne činjenice, ostajući privržena demokratiji, vladavini zakona, ljudskim pravima i slobodi mišljenja.

Web stranica je uspostavljena 2019. godine. Nova Zora nudi hiljadama ljudi sve što im je potrebno za razumijevanje domaćih, regionalnih i međunarodnih dešavanja.

Nova Zora je dizajnirana tako da se poveže sa zahtjevima čitalaca, sa primarnim ciljem za dobro informisanom i dobro uređenom analizom i mišljenjem o dešavanjima u regionu Afro-Evroazije.

Težimo ka bolje informiranoj publici i boljem razumijevanju svjetskih dešavanja.