Military defence

Donosimo izvještaje i vijesti o tehnologiji koja određuje tokove modernih ratova, brojne analize na temu istočnog Mediterana, Bliskog istoka i Balkana.